Je bekijkt nu Corona 2021

Corona 2021

Tot ons grote verdriet starten wij dit nieuwe jaar nog steeds in de ban van corona. Met de afgekondigde lockdown en aangekondigde verlenging hiervan zijn de sociëteiten en horeca reeds gesloten. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor de verenigingen, omdat de indeling van het verenigingsleven anders moet dan normaal. Waarbij normaal gesproken studenten samenkomen op borrels, om te sporten of bij andere activiteiten, is nu alles online. Verenigingen merken dat de opkomst bij online activiteiten steeds lager wordt en dat de motivatie om online samen te komen steeds verder zakt nu echt alles online is. Het feit dat je keukentafel nu niet alleen meer je keukentafel is, maar ook je collegezaal, bibliotheek, sportschool, koffietent, sociëteit en kroeg, maakt het houden van een positieve en actieve mindset zwaarder. Veel meer studenten krijgen last van mentale problemen. Wij merken dit zelf ook aan onze achterban en hebben hierom samen met Thrive Amsterdam Mentaal Gezond een webinar over studentenwelzijn georganiseerd. Deze bevat handige tips om goed in je vel te blijven zitten; iets wat essentieel is om de lockdown vol te kunnen houden. Daarnaast zijn wij bezig met het opstellen van een wegwijzer studentenwelzijn en sociale veiligheid. Deze wegwijzer kan studenten helpen de juiste hulp te vinden voor hun probleem. 

Verder steunen wij van harte de campagnes van de gemeente Amsterdam die als doel hebben mensen aan te sporen de maatregelen na te blijven leven. Zo hebben wij in samenwerking met de gemeente de “daar doe ik het voor” campagne bedacht, welke landelijk is opgepakt. Met deze campagne lieten studenten zien waarvoor zij zich aan de maatregelen houden. Van ‘oma weer kunnen knuffelen’ tot ‘Lowlands 2021’; iedere motivatie is goede motivatie. Deze campagne is ook door de Landelijke Kamer van Verenigingen opgepakt. Zij hebben banners en vlaggen voor sociëteiten gemaakt met daarop de leus: “de mooiste tijd van ons leven, daar doen wij het voor”. 

Ook in 2021 zullen wij goed contact met de GGD onderhouden om duidelijkheid over de maatregelen te verschaffen voor onze lidverenigingen. Omdat de noodverordening vaak vol algemene termen staat is het voor studentenverenigingen vaak onduidelijk wat zij nou wel en niet nog mogen. Zo zijn sommige verenigingen in de ogen van de gemeente een horecagelegenheid, terwijl anderen als sportkantine worden gezien. Dit, terwijl een sociëteit meer is dan alleen haar bar. Bij ingang van iedere nieuwe noodverordening hebben wij vragen van verenigingen verzameld en deze gesteld aan de juristen van de GGD. Hierdoor is duidelijkheid gecreëerd voor de verenigingen die daardoor hebben kunnen kijken naar wat wél kan in plaats van naar alles wat niet (meer) kan.