Lidverenigingen

De volgende studentenverenigingen zijn aangesloten bij de Amsterdamse Kamer van Verenigingen: