Geschiedenis

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) is een koepelorgaan voor 25 studentenverenigingen in Amsterdam. Indirect vertegenwoordigt de AKvV zo’n 10.000 studenten. De AKvV staat voornamelijk in direct contact met verenigingsbestuurders van de lidverenigingen.

De AKvV is opgericht op 7 december 1981 voor studentenverenigingen met een gezelligheidskarakter. Tot 2003 had de AKvV een besloten karakter; alleen de zeven grootste verenigingen waren aangesloten en de externe vertegenwoordigers van de zeven verenigingen vormden samen het bestuur van de AKvV. Daarnaast bestond het studentenverenigingenoverleg van de ASVA Studentenunie, dat openstond voor alle studentenverenigingen.

Vanaf 2003 werd deze taak overgedragen aan de de AKvV en werd lidmaatschap mogelijk voor alle studentenverenigingen van Amsterdam die aan de voorwaarden voldeden. Het bestuur kreeg een andere vorm en bestaat nu uit onafhankelijke bestuurders die geen deel uitmaken van een verenigingsbestuur, maar wel lid zijn bij één van de aangesloten lidverenigingen. Eén van de bestuursleden zit in het bestuur van de ASVA Studentenunie en heeft hoofdzakelijk een informerende functie.

De AKvV heeft een ondersteunende functie waarin zij haar lidverenigingen informeert, faciliteert en stimuleert. Dit gebeurt middels drie pijlers; belangen behartigen, verbinden en promoten.

Belangen behartigen

De AKvV onderhoudt voornamelijk contact met de onderwijsinstellingen van Amsterdam en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Als vertegenwoordiger van studenten overlegt de AKvV regelmatig met onderwijsinstellingen over zaken in het belang van beide partijen. Denk hierbij aan promotie, bestuursbeurzen, collegegeldvrij besturen en studentenwelzijn.

De AKvV vertegenwoordigt haar lidverenigingen ook bij overleggen van de LKvV en houdt zo haar lidverenigingen op de hoogte van de ontwikkelingen in andere steden. Denk hierbij aan ontwikkelingen die zowel op onderwijs- als sociëteitsvlak relevant zijn. De AKvV praat op landelijk niveau mee over onderwerpen die vanuit studentenverenigingen naar voren komen.

Waar nodig vertegenwoordigt de AKvV haar lidverenigingen in de media. Daarnaast is contact met de gemeente van belang omtrent zaken als huisvesting of horecawetgeving. Een combinatie van deze taken kwam naar voren in het protest tegen de Huisvestingsverordening 2020, waarin de gemeente strenge regels stelde aan studentenhuizen. Na politiek betrokken te zijn geweest, organiseerde de AKvV een protest waarmee we in de landelijke media kwamen.

 

Verbinden

De AKvV verzorgt contact en overleg tussen de lidverenigingen. Daarnaast informeert en ondersteunt de AKvV de verenigingsbestuurders in het uitvoeren van hun functie. Dit gebeurt door middel van een zeswekelijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), verschillende Vereniging Overleggen (VO) en persoonlijk contact. De ALV is het hoogste orgaan waar het reilen en zeilen van de lidverenigingen en zaken in het belang van alle lidverenigingen worden besproken. Op de VO’s verzorgt en vergaart de AKvV informatie voor en van lidverenigingen, signaleert problemen en zoekt naar oplossingen.

Klik hier voor al onze lidverenigingen

Verbinden

De AKvV promoot actief het lidmaatschap en studentenleven in Amsterdam. Zo is de AKvV aanwezig op open- en bachelordagen en voorziet zij aankomende studenten van informatie over de lidverenigingen middels een verenigingenmagazine. Op sociale media biedt de AKvV promotie voor haar lidverenigingen middels het delen van posts en een maandelijkse agenda van open activiteiten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de motivatie om lid van een studentenvereniging  te worden. Daarnaast worden de lidverenigingen gepromoot via de website www.lidwordeninamsterdam.nl.

De introductieperiodes van de onderwijsinstellingen (Intree-week, de VU Introductiedagen en Kersvers) zijn van groot belang. Door nauw contact te onderhouden met de commissies van de introductieweken zorgt de AKvV voor tijd en ruimte voor de studentenverenigingen om zichzelf te promoten en te profileren.

Bestuur

De AKvV is een parttime bestuur. Dit houdt in dat een bestuurslid zijn of haar taken kan combineren met studie of andere werkzaamheden. De AKvV neemt zo’n 20 uur per week in beslag. Het is mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen bij de onderwijsinstellingen.

De AKvV kent momenteel vijf bestuursfuncties;

  • Praeses (Voorzitter)
  • ab Actis (Secretaris)
  • Quaestor (Penningmeester)
  • Vice-praeses (Vice-voorzitter)
  • Assessor (Algemeen bestuurslid)

Voor meer over het huidige bestuur kijk je op onze bestuurspagina.

De sollicitaties voor het nieuwe bestuur zijn open! Interesse? Kijk dan bij de vacatures.