Je bekijkt nu Symposium

Symposium

Symposium

Woensdag 7 april jongstleden heeft de Amsterdamse Kamer van Verenigingen een online symposium georganiseerd voor haar lidverenigingen. Tijdens dit symposium zijn workshops gegeven over de onderwerpen ‘Sociale veiligheid’ en ‘Verantwoord Alcoholgebruik’.

Vorig jaar heeft de Amsterdamse Kamer van Verenigingen het belang van sociale veiligheid en verantwoord alcoholgebruik in het studentenleven onderschreven met het convenant “Alcohol & Sociale Veiligheid”. Alcohol zit diep verankerd in onze studentencultuur, zolang er een balans is tussen gezondheid en gezelligheid is alcohol geen probleem. Er ligt echter een verantwoordelijkheid bij onze verenigingen om, vooral nieuwe, studenten te onderwijzen in het verantwoord consumeren van alcohol. Met dit convenant sluit de Amsterdamse Kamer van Verenigingen goed aan bij het nationaal preventieakkoord, wat streeft naar het verminderen van overmatig alcoholgebruik onder minderjarigen en studenten.
Ook sociale veiligheid is essentieel voor een prettige atmosfeer binnen een vereniging. Er worden de laatste jaren meer trainingen en cursussen aangeboden aan verenigings- en dispuutsbesturen voor het signaleren en voorkomen van ongewenst gedrag.

Op het symposium hebben de organisaties Our Bodies Our Voice en Jellinek workshops gegeven over deze onderwerpen. Tijdens de workshops zijn introducties gegeven over de onderwerpen, waarna de verenigingen in break-out rooms met elkaar in gesprek gingen over het waarborgen van de sociale veiligheid en te praten over verantwoord alcoholgebruik binnen de verenigingen.

We willen Jellinek en Our Bodies Our Voice hartelijk bedanken voor het geven van de goede workshops. Samen maken we het verenigingsleven veiliger voor de studenten.

Namens het 39ste bestuur der Amsterdamse Kamer van Verenigingen,
Erik den Hartog| h.t. Quaestor