Word bestuur bij de Amsterdamse Kamer van Verenigingen!

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) is een koepelorgaan voor 25 studentenverenigingen in Amsterdam. Indirect vertegenwoordigt de AKvV zo’n 10.000 studenten. Je staat als bestuur voornamelijk in direct contact met verenigingsbestuurders van de lidverenigingen. De AKvV heeft een ondersteunende functie waarin zij haar lidverenigingen informeert, faciliteert en stimuleert. Dit gebeurt middels onze drie pijlers: belangen behartigen, verbinden en promoten.

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen is op zoek naar een nieuw bestuur voor 2020 - 2021

Heb jij hart voor het Amsterdamse verenigingsleven? Wil jij je ontwikkelen en bestuurservaring opdoen? Kan jij mensen uitleggen waarom een studentenvereniging zo fantastisch is? Ben jij het nieuwe gezicht van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen?

Herken jij jezelf in deze vragen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur je motivatiebrief en cv op naar bestuur@akvv.nl en wie weet ben jij volgend jaar de belangenbehartiger van de Amsterdamse studentenverenigingen!

Hoe kan je ons helpen?

De AKvV is een parttime bestuur. Dit houdt in dat een bestuurslid zijn of haar taken kan combineren met studie of andere werkzaamheden. De AKvV neemt zo’n 20 uur per week in beslag. Het is mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen bij de onderwijsinstellingen. De AKvV kent momenteel zes bestuursfuncties:

 • Praeses (voorzitter)
 • Ab Actis (secretaris)
 • Quaestor (penningmeester)
 • Vice-Praeses (vice-voorzitter)
 • Assessor I (algemeen bestuurslid)
 • Assessor II (algemeen bestuurslid*)

De functieomschrijvingen vind je onderaan deze pagina.

*voor deze functie kan niet gesolliciteerd worden, want dit is een afgevaardigde vanuit het bestuur van de ASVA studentenunie.

Sollicitatieprocedure

Ben jij enthousiast geworden? Om te solliciteren voor een bestuursfunctie vragen we een motivatiebrief en een cv. Schrijf in de motivatiebrief minimaal:

 • Je naam
 • Je vereniging
 • Motivatie
 • Geambieerde bestuursfunctie(s) met motivatie

Stuur je motivatie en cv naar bestuur@akvv.nl.

Foto - Yvonne Buit - Praeses
Met onze actie tegen regels voor studentenhuizen heb ik ingesproken in de Amsterdamse raad en zijn we in de landelijke media gekomen!
Yvonne Buit, praeses 2019 - 2020
Als ab Actis ben ik van alles op de hoogte en heb ik contact met iedereen; van de rector van de HvA tot aan grote bedrijven.
Anne Boomsma, ab Actis 2019 - 2020
Foto - Anne Boomsma - ab Actis
Foto - Samy Sheta - Quaestor
Als quaestor zit ik met grote bedrijven om tafel om geld voor de AKvV binnen te halen. Een grote verantwoordelijkheid maar ook een grootse ervaring.
Samy Sheta, quaestor 2019 - 2020
Door mijn contact met de onderwijsinstellingen blijven die betrokken op de verenigingen. Het hoogtepunt was een meeting met alle rectores van de stad!
Laurens van Giersbergen, vice-praeses 2019 - 2020
Foto - Laurens van Giersbergen - Vice-Praeses
Foto - Gillian Smith - Assessor
Ik zorg er tijdens de introweken voor dat alle nieuwe studenten zoveel mogelijk Amsterdamse verenigingen kunnen ontdekken!
Gillian Smith, assessor 2019 - 2020

Functieomschrijving
Als praeses van de AKvV geef je leiding aan het bestuur. Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en het realiseren van het beleid. Je bewaakt de voortgang van lopende zaken en controleert dat deze niet in strijd zijn met de statuten en het kaderbeleid. Vooruit denken, lange termijnplanning vastleggen en checken is jouw verantwoordelijkheid. Je bent degene die het bestuur motiveert, stimuleert en controleert. Je zit de bestuursvergadering en ALV’s voor, waarbij tijdig agenda’s opstellen van belang is. Je bent degene die, in samenwerking met de vice-preases, het contact met de onderwijsinstellingen onderhoudt. Ook het contact met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hoort bij jouw verantwoordelijkheden. Het is aan de praeses om de verbindende factor te zijn. Je bent het gezicht van de AKvV en daarmee ook de woordvoerder wanneer de AKvV vragen krijgt. Je bent immers de vertegenwoordiger van vijfentwintig studentenverenigingen.

Functie-eisen
Als praeses moet je goed overzicht kunnen bewaren en verbindend te werk gaan. Je bent goed in het motiveren van het bestuur terwijl je tegelijkertijd het functioneren monitort. Je bent niet bang om knopen door te hakken. Je bent goed in het leggen van nieuwe contacten en het onderhouden daarvan. Je hebt kennis van de lidverenigingen en weet wat er speelt. Als je vragen krijgt over het Amsterdamse verenigingsleven weet je daar helder en beknopt antwoord op te geven.

Gewenste eigenschappen

 • Leider
 • Communicatief sterk
 • Sociaal
 • Stressbestendig

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving
Als ab Actis ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de administratie van de AKvV. Hieronder valt het onderhouden van de bestuursmail, het notuleren van ALV’s, overleggen en bestuursvergaderingen, en het bijhouden van de bestuursagenda. Je bent de contactpersoon van de AKvV voor externe partijen en weet welke vragen je moet doorspelen naar welke bestuursleden. Hierdoor ben je als ab Actis altijd op de hoogte van wat er speelt binnen de AKvV en bekleed je een sleutelrol in het bestuur. Ook ben je verantwoordelijk voor het versturen van de convocaties van alle activiteiten die de AKvV organiseert. Je inventariseert per maand bij de verenigingen welke open activiteiten zij die maand hebben, om die vervolgens in een maandagenda voor op Facebook, Instagram en de website om te zetten. Vanwege dergelijke documenten ben je ook bewaker van de huisstijl van de AKvV. Je behoudt het overzicht en bent in staat vragen van je bestuursgenoten te beantwoorden. Andersom geef jij navolging aan administratieve verzoeken van je bestuursgenoten.

Functie-eisen
Als ab Actis heb je affiniteit met verslaggeving. Punctualiteit is hierbij een vereiste. Het is van belang dat je overzicht bewaart, vooral over de bestuursmail en de bestuursagenda. Omdat je verantwoordelijk bent voor een groot deel van de communicatie naar externe partijen is een goede beheersing van de Nederlandse taal- en spellingsregels een vereiste. Je bent in staat je aan strakke deadlines te houden, en werkt dan ook effectief en doelmatig. Omdat bijvoorbeeld de convocaties en de maandagenda’s in InDesgn worden gemaakt is kennis van dit programma een pré, maar geen vereiste.

Gewenste eigenschappen

 • Ordelijk
 • Secuur
 • Taalkundig

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving
Als quaestor ben je verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de AKvV. Je houdt je bezig met de boekhouding en controleert de kasstromen. Ook het binnenhalen van acquisitie is jouw verantwoordelijkheid. Jij benadert partijen en presenteert de acquisitiemogelijkheden. Daarnaast is het jouw taak om een begroting en een (halfjaarlijkse)realisatie op te stellen. Je vertegenwoordigt de financiën tegenover de Kas Controle Commissie en de ALV.

Functie-eisen
Boekhoudkundige kennis is een pré. Het is van belang dat je secuur kunt werken om de financiële stand van de AKvV overzichtelijk te houden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het innen en betalen van uitgaande en inkomende facturen. Voor het binnenhalen van acquisitie moet je duidelijk de mogelijkheden en de daarbij behorende kosten kunnen presenteren. Daarop aansluitend heb je een affiniteit met onderhandelen.

Gewenste eigenschappen

 • Boekhoudkundige kennis, of interesse dit onder de knie te krijgen
 • Goede onderhandelaar
 • Ordelijk

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving
Als vice-praeses ben je voornamelijk eindverantwoordelijk voor de lobby van de AKvV. Het is uiteindelijk jouw taak om het overzicht te bewaren en er op toe te zien dat bestuursleden niet langs elkaar gaan werken in contact met externen.

Het takenpakket van de vice-praeses is zeer veelzijdig. Hierdoor is het ook een functie waarin je veel van jezelf kwijt kunt. De vice-praeses onderhoudt de meeste externe contacten van de AKvV. Zo is de vice-praeses veel in contact met de onderwijsinstellingen en onderhoudt hij/zij het contact met PKvV’s in andere steden. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de praeses. Ook het opbouwen en onderhouden van contacten bij de gemeente valt onder het takenpakket van de vice-praeses. Daarnaast zal je in praktijk gesprekken met externen oppakken die niet direct betrekking hebben op een portefeuille van een ander bestuurslid. Bij deze gesprekken zal je vaak aanschuiven of moet je er in ieder geval voor zorgen dat je weet wat er uit de gesprekken gekomen is.

Naast bovenstaande ben je als vice-praeses verantwoordelijk voor het vervangen van de praeses bij het voorzitten van bestuursvergaderingen, ALV’s en anderszins, mocht deze om welke reden dan ook verhinderd zijn.

Functie-eisen
Weten wat er speelt is een vereiste van de vice-praeses. Actief actualiteiten in de gaten houden, contact met verschillende partijen onderhouden is iets wat jou bezig houdt. Snel in kunnen schatten met wie je te maken hebt is een kwaliteit die jij hebt als vice-praeses. Standpunten van externe partijen identificeren en deze helder overleggen met je bestuur en/of ALV is aan jou. Duidelijke onderbouwingen formuleren komt hierbij kijken.

Gewenste eigenschappen

 • Assertief
 • Welbespraakt
 • Sociaal
 • Ondernemend

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving
Als assessor heb je, in vergelijking met de andere functies, een minder vaststaand takenpakket. Dit geeft je meer vrijheid om je functie naar eigen inzicht in te vullen. Het ligt echter voor de hand om als assessor de portefeuilles aangaande promotiemateriaal, introductieweken van onderwijsinstellingen en open dagen op te pakken. Welke uiteindelijke portefeuilles de assessor draagt is afhankelijk van de onderlinge portefeuilleverdeling en van inhoudelijke kennis, contacten of affiniteit op andere gebieden dan hierboven genoemd. Een assessor assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.

Functie-eisen
Flexibiliteit is voor de assessor I van belang. Het is de taak van de assessor om de andere bestuursleden te ondersteunen. Vanwege de vrijheid van de functie assessor is het van belang dat je duidelijk hebt voor jezelf waar je krachten liggen, zodat je weet welke portefeuilles je vanuit die krachten op je zou willen nemen.
Voor de open dagen, introductieweken en promotiemateriaal is het vooral van belang dat je op tijd begint en er dicht op zit. De onderhandelingen hierover nemen vaak veel tijd in beslag. Voor de portefeuille aangaande promotiemateriaal is kennis van Adobe InDesign een pré, maar geen vereiste.

Gewenste eigenschappen

 • Flexibel
 • Sociaal
 • Zelfkennis

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.