Je bekijkt nu Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam’ 2020

Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam’ 2020

Op 3 februari jongstleden hebben de rectores magnifici van de VU, UvA en HvA, samen met onze praeses de nieuwe gedragscode ‘Promotie- en Kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam 2020’ ondertekend.

Wij, als Amsterdamse Kamer van Verenigingen, tekenen deze gedragscode namens onze 25 lidverenigingen. In de gedragscode staan alle regels omtrent de Kennismakingstijd (KMT) opgesteld en de promotiemogelijkheden voor de verenigingen tijdens evenementen van de onderwijsinstellingen.

Wijzigingen gedragscode 2020

Ieder jaar wordt de gedragscode geëvalueerd en opnieuw ondertekend. Ook dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de gedragscode. Zo heeft de gedragscode een nieuwe vormgeving gekregen met een formele samenwerkingshuistijl van de AKvV met de onderwijsinstellingen. Ook is er een begripsbepaling toegevoegd en zijn de termen in het document gestandaardiseerd. Verder zijn er afspraken vastgelegd over het regelen van de bereikbaarheid van aspirant-leden, wanneer die naar hun colleges gaan tijdens de kennismakingstijd. Wij zijn, net als de onderwijsinstellingen en de verenigingen, blij met de goede wederzijdse samenwerking.

Positieve samenwerking

De onderwijsinstellingen, de verenigingen en wij als AKvV zijn geregeld met elkaar in gesprek over de KMT’s. Met het ondertekenen van de gedragscode wordt deze samenwerking wederom versterkt. Tijdens het tekenmoment is uitgesproken dat alle partijen trots zijn op het tot nu toe behaalde resultaat en is benadrukt dat we ons vanaf nu in de gesprekken zullen richten op de positieve samenwerking tussen de verenigingen en de onderwijsinstellingen. Zo kwamen in het gesprek studentenwelzijn, seksuele intimidatie en diversiteit aan de orde als onderwerpen waarin de verenigingen grote stappen hebben gemaakt en waarin wij elkaar kunnen bijstaan. Daarnaast is er besloten om in samenwerking met de onderwijsinstellingen een symposiumavond te organiseren, waarin kennis uitgewisseld zal worden.

– Einde Bericht –

Dit bericht is niet bestemd voor publicatie elders.

De GEDRAGSCODE ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam 2020’ is hier beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de op deze website vermelde kanalen.