Je bekijkt nu Gedragscode 2018 ondertekend

Gedragscode 2018 ondertekend

Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam’

Op 1 februari jongstleden hebben de rectores magnifici van de VU, UvA en HvA, samen met onze praeses en vice-praeses de nieuwe gedragscode ‘Promotie- en Kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam 2018’ ondertekend.

Wij, als Amsterdamse Kamer van Verenigingen, tekenen deze gedragscode namens onze 25 lidverenigingen. In de gedragscode staan alle regels omtrent de Kennismakingstijd (KMT) opgesteld en de promotiemogelijkheden voor de verenigingen tijdens evenementen van de onderwijsinstellingen.

Wijzigingen gedragscode 2018

Ieder jaar wordt de gedragscode geëvalueerd en opnieuw ondertekend. Ook dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de gedragscode. Zo is er een strenger alcoholbeleid en zijn soft- en harddrugs verboden. Dit werd al door de verenigingen gehandhaafd, maar het staat nu ook zwart op wit. Verder is er meer nadruk gelegd op het feit dat ook internationale studenten lid kunnen worden bij een verengingen. Wij zijn, net als de onderwijsinstellingen en de verenigingen, blij met de goede samenwerking.

Vertrouwen in de toekomst

De onderwijsinstellingen, de verenigingen en wij als AKvV zijn geregeld met elkaar in gesprek over de KMT’s. Met het ondertekenen van de gedragscode wordt deze samenwerking wederom versterkt. Als AKvV streven wij naar een uitdagende KMT waar men zich houdt aan de regels van de gedragscode, zodat de KMT weer de kweekvijver is voor sterke banden en levenslange vriendschappen.

– Einde Bericht –

Dit bericht is niet bestemd voor publicatie elders.

De GEDRAGSCODE ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam’ is hier beschikbaar.

 

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de op deze website vermelde kanalen.