Je bekijkt nu Flexstuderen

Flexstuderen

Door de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van 12 juli 2016, is het sindsdien mogelijk dat er een pilot met flexibel studeren start aan Nederlandse universiteiten en Hogescholen. Één van de onderwijsinstellingen die aan deze pilot meedoet is de Universiteit van Amsterdam.

 

Flexibel studeren houdt in dat een student betaalt per vak/studiepunt dat hij volgt, in plaats van dat diegene het volledige collegegeld betaalt. De student betaalt dan het wettelijke collegegeld gedeeld door het aantal studiepunten dat gevolgd wordt, met een administratieve toeslag.

 

Voor studenten die zich inzetten voor commissies, besturen van studie- en studentenverenigingen, facultaire raden, of anderszins actief zijn, betekent dit dat zij niet meer betalen voor onderwijs dat zij niet volgen vanwege hun extracurriculaire activiteiten.

 

De AKvV is vanwege het bovenstaande blij dat de Universiteit van Amsterdam heeft besloten deel te nemen aan de pilot.

 

Verdere informatie:

Informatie UvA aangaande flexstuderen

De Algemene Maatregel van Bestuur