Update Coronavirus

Update Coronavirus

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen en al haar aangesloten verenigingen delen de zorgen van het kabinet, de gemeente en de onderwijsinstellingen met betrekking tot de heropleving van het coronavirus.

Als zodanig blijven de verenigingen bij georganiseerde evenementen hun leden wijzen op de regels van het RIVM die te allen tijde bij elke verenigingsactiviteit gehandhaafd blijven. Zo dient er onder andere anderhalve meter afstand gehouden te worden, bij binnenkomst worden handen ontsmet, leden dienen thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten en moeten zich bij klachten laten testen.

De Amsterdamse studentenverenigingen onderkennen sinds het begin van de uitbraak van het virus de ernst van deze pandemie en zijn lang gesloten geweest – sommige verenigingen zijn dit nog steeds. Met de komst van de versoepelingen hebben een aantal verenigingen, na lange tijd van digitale evenementen georganiseerd te hebben, met genoegen hun leden weer de kans gegeven elkaar fysiek te ontmoeten. Dit gebeurt op verantwoorde wijze door bijvoorbeeld borrels buiten of zittend en op afstand te organiseren. De verenigingen zijn positief over de mogelijkheid om activiteiten voor hun leden te organiseren nu dat weer mogelijk is, rekening houdend met de huidige situatie.

Het is juist om die reden dat verenigingen de noodzaak inzien van het volgen van de RIVM richtlijnen: nu de regels volgen en daarmee verantwoordelijkheid dragen, betekent op de lange termijn meer mogelijkheden voor iedereen. Het belang is extra groot met het oog op de aankomende introductieweken van de onderwijsinstellingen en kennismakingstijden van de verenigingen. De verenigingen hebben daarom ook hard gewerkt aan protocollen om dit veilig te doen verlopen. De gezamenlijke wens om aankomende studenten een warm welkom te heten in de prachtige stad Amsterdam en al zijn verenigingen kan dan ook alleen vervuld worden als iedereen een steentje bijdraagt. Zodoende onderschrijven de Amsterdamse verenigingen wederom de noodzaak tot het volgen van de maatregelen en het actief uitdragen van deze boodschap en zijn voornemens hierin samen te werken met de Amsterdamse onderwijsinstellingen en de gemeente.


Kennismakingstijden

Het bedroeft ons te zien dat ondanks alle zorgvuldige voorbereiding en het volgen van de richtlijnen het A.S.C./A.V.S.V. haar kennismakingstijd heeft moeten staken wegens coronabesmettingen. De AKvV staat uiteraard volledig achter deze beslissing om de veiligheid van (aspirant-)leden voorop te stellen en de kennismakingstijd stop te zetten.

De overige verenigingen hebben alsnog vertrouwen in hun zorgvuldig voorbereide plannen en laten hun kennismakingstijd op verantwoordelijke wijze later deze zomer beginnen met inachtneming van de voorgeschreven richtlijnen. Er is de laatste maanden uitermate hard gewerkt om een compleet nieuw, veilig protocol neer te zetten bij elke vereniging. De gehele kennismakingstijd kan zodoende op anderhalve meter gehouden worden. Uiteraard is ook hier, net zoals bij het A.S.C./A.V.S.V., de veiligheid van (aspirant-)leden en de samenleving de hoogste prioriteit. Mocht een aanwezige tijdens de kennismakingstijd toch besmet blijken, zal altijd in overleg met de GGD gehandeld worden.

Namens het 38ste bestuur der Amsterdamse Kamer van Verenigingen,

Laurens van Giersbergen
h.t. Vice-Praeses
der Amsterdamse Kamer van Verenigingen