Info bestuursjaar

Overweeg je een bestuursjaar bij de AKvV, maar is het nog onduidelijk wat de AKvV precies doet?

Lees het volgende even goed door.

 

ALGEMEEN

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) is een koepelorgaan voor 25 studentenverenigingen in Amsterdam. Indirect vertegenwoordigt de AKvV zo’n 10.000 studenten. De AKvV staat voornamelijk in direct contact met verenigingsbestuurders van de lidverenigingen.

 

De AKvV is opgericht op 7 december 1981 voor studentenverenigingen met een gezelligheidskarakter. Tot 2003 had de AKvV een besloten karakter; alleen de zeven grootste verenigingen waren aangesloten en de externe vertegenwoordigers van de zeven verenigingen vormden samen het bestuur van de AKvV. Daarnaast bestond het studentenverenigingenoverleg van de ASVA Studentenunie, dat openstond voor alle studentenverenigingen.

 

Vanaf 2003 werd deze taak overgedragen aan de de AKvV en werd lidmaatschap mogelijk voor alle studentenverenigingen van Amsterdam die aan de voorwaarden voldeden. Het bestuur kreeg een andere vorm en bestaat nu uit onafhankelijke bestuurders die geen deel uitmaken van een verenigingsbestuur, maar wel lid zijn bij één van de aangesloten lidverenigingen. Eén van de bestuursleden zit in het bestuur van de ASVA Studentenunie en heeft hoofdzakelijk een informerende functie.  

 

FUNCTIE AKvV

De AKvV heeft een ondersteunende functie waarin zij haar lidverenigingen informeert, faciliteert en stimuleert. Dit gebeurt middels drie pijlers; belangen behartigen, verbinden en promoten.

 

Belangen behartigen

De AKvV onderhoudt  voornamelijk contact met de onderwijsinstellingen van Amsterdam en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

 

Als gesprekspartner is de AKvV gerespecteerd bij de universiteiten en hogescholen. Dit bevordert overleg tussen de onderwijsinstellingen en de 25 studentenverenigingen omtrent zaken in het belang van beide partijen. Denk hierbij aan promotie, profileringsfonds of collegegeldvrij besturen.

 

De AKvV heeft nauw contact met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Zo vertegenwoordigt de AKvV haar lidverenigingen bij overleggen van de LKvV en houdt zij haar lidverenigingen op de hoogte van de ontwikkelingen in andere steden. Denk hierbij aan politieke toestand, studentzaken bij onderwijsinstellingen of gemeentezaken. De AKvV praat op landelijk niveau mee over onderwerpen die vanuit studentenverenigingen naar voren komen.

 

Waar nodig vertegenwoordigt de AKvV haar lidverenigingen in de media. Zo kan zij namens de lidverenigingen persberichten opstellen of reageren op kwesties in het belang van de lidverenigingen. Daarnaast is contact met de gemeente van belang omtrent zaken zoals huisvesting, overlast en/of drank- en horecawetgeving.

 

Verbinden

De AKvV verzorgt contact en overleg tussen de lidverenigingen. Daarnaast informeert en ondersteunt de AKvV de verenigingsbestuurders in het uitvoeren van hun functie. Dit gebeurt door middel van een zeswekelijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), verschillende Vereniging Overleggen (VO) en persoonlijk contact. De ALV is het hoogste orgaan waar het reilen en zeilen van de lidverenigingen en zaken in het belang van alle lidverenigingen worden besproken. Op de VO’s verzorgt en vergaart de AKvV informatie voor en van lidverenigingen, signaleert problemen en zoekt naar oplossingen.

 

Promoten

De AKvV promoot actief het lidmaatschap en studentenleven in Amsterdam. Zo is de AKvV aanwezig op open- en bachelordagen en voorziet zij aankomende studenten van informatie over de lidverenigingen middels een verenigingenmagazine. Op sociale media biedt de AKvV promotie voor haar lidverenigingen middels het delen van posts en een maandelijkse agenda van open activiteiten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de motivatie om lid van een studentenvereniging  te worden. Daarnaast worden de lidverenigingen gepromoot via de website www.lidwordeninamsterdam.nl.

 

De introductieperiodes van de onderwijsinstellingen (Intree-week, de VU Introductiedagen en Kersvers) zijn van groot belang. Door nauw contact te onderhouden met de commissies van de introductieweken zorgt de AKvV voor tijd en ruimte voor de studentenverenigingen om zichzelf te promoten en te profileren.

 

BESTUUR

De AKvV is een parttime bestuur. Dit houdt in dat een bestuurslid zijn/haar taken kan combineren met studie of andere werkzaamheden. De AKvV neem zo’n 12 à 16 uur per week in beslag. Het is mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen bij de onderwijsinstellingen.

 

De AKvV kent momenteel zes bestuursfuncties;

 

Praeses (Voorzitter)

ab Actis (Secretaris)

Quaestor (Penningmeester)

Vice-praeses (Vice-voorzitter)

Assessor I (Algemeen bestuurslid)

Assessor II (Algemeen bestuurslid*)

 

*voor deze functie kan niet gesolliciteerd worden, want dit is een afgevaardigde vanuit het bestuur van de ASVA Studentenunie.

 

Sollicitatieprocedure

Om te solliciteren voor een bestuursfunctie vragen we een motivatiebrief en een cv. Schrijf in de motivatiebrief minimaal:

  • je naam
  • je vereniging
  • motivatie
  • geambieerde bestuursfunctie(s)

Stuur je motivatie en cv voor 1 MEI naar bestuur@akvv.nlBegin mei worden sollicitatiegesprekken afgenomen.

Let op! Om voor een bestuursfunctie te solliciteren is lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen een vereiste.

 

Ga naar de vacatures

 

Heb je vragen? Mail naar bestuur@akvv.nl en/of kom even koffie doen. De AKvV is te vinden in CREA op roeterseiland.

Zoektbestuur-website2