Word bestuur bij de Amsterdamse Kamer van Verenigingen!

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) is een koepelorgaan voor 25 studentenverenigingen in Amsterdam. Indirect vertegenwoordigt de AKvV zo’n 10.000 studenten. Je staat als bestuur voornamelijk in direct contact met verenigingsbestuurders van de lidverenigingen. De AKvV heeft een ondersteunende functie waarin zij haar lidverenigingen informeert, faciliteert en stimuleert. Dit gebeurt middels onze drie pijlers: belangen behartigen, verbinden en promoten.

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen is op zoek naar een nieuw bestuur voor 2018 – 2019

Heb jij hart voor het Amsterdamse verenigingsleven? Wil jij je ontwikkelen en bestuurservaring opdoen? Kan jij mensen uitleggen waarom een studentenvereniging zo fantastisch is? … Ben jij het nieuwe gezicht van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen?

Herken jij jezelf in deze vragen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur voor 1 mei je motiviatiebrief en cv op naar bestuur@akvv.nl en wie weet ben jij volgend jaar de belangenbehartiger van de Amsterdamse studentenverenigingen.

 

Hoe kan je ons helpen?

De AKvV is een parttime bestuur. Dit houdt in dat een bestuurslid zijn of haar taken kan combineren met studie of andere werkzaamheden. De AKvV neemt zo’n 12 à 16 uur per week in beslag. Het is mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen bij de onderwijsinstellingen. De AKvV kent momenteel zes bestuursfuncties;

 • Praeses (voorzitter)
 • Ab Actis (secretaris)
 • Quaestor (penningmeester)
 • Vice-praeses (vice-voorzitter)
 • Assessor I (algemeen bestuurslid)
 • Assessor II (algemeen bestuurslid*)

De functieomschrijvingen vind je onderaan deze pagina.

*voor deze functie kan niet gesolliciteerd worden, want dit is een afgevaardigde vanuit het bestuur van de ASVA studentenunie.

Sollicitatieprocedure

Ben jij enthousiast geworden? Om te solliciteren voor een bestuursfunctie vragen we een motivatiebrief en een cv. Schrijf in de motivatiebrief minimaal:

 • Je naam
 • Je vereniging
 • Motivatie
 • Geambieerde bestuursfunctie(s) met motivatie

Stuur je motivatie en cv voor 1 mei naar bestuur@akvv.nl. Begin mei worden de sollicitatiegesprekken afgenomen.

Kom naar onze interesseborrel op 5 april!

Voor alle geïnteresseerden organiseren wij op 5 april aanstaande een interesseborrel in sociëteit de KPATHP aan de Prinsengracht 181. Iedereen is om 15:00 uur van harte welkom voor een biertje en een babbel.

Praeses
ab Actis
Quaestor
Vice-praeses
Assessor

Functieomschrijving

Als praeses van de AKvV geef je leiding aan het bestuur. Je bent eindverantwoordelijke voor het functioneren van het bestuur en het realiseren van het beleid. Je bewaakt de voortgang van lopende zaken. Je controleert dat de gang van zaken niet in strijd zijn met de statuten en het HR. Vooruit denken, lange termijn planning vastleggen en checken is een verantwoordelijkheid van de praeses. Je bent degene die de bestuursgenoten motiveert, stimuleert en controleert. Je zit de bestuursvergadering en ALV’s voor, waarbij tijdig agenda’s opstellen van belang is. Je bent degene die, in samenwerking met de vice-praeses, het contact met de onderwijsinstellingen verzorgt. Je bent verantwoordelijk voor het contact met de Landelijke Kamer van Verenigingen (dit houdt ook in dat je Amsterdam vertegenwoordigt bij algemene overleggen). In al het contact dat er is, is het aan de praeses om de verbindende factor te zijn. Jij bent het gezicht van de AKvV en bent daarmee ook de woordvoerder wanneer de AKvV vragen krijgt. Je bent immers de vertegenwoordiger van 25 verschillende studentenverenigingen.


Functie-eisen

Als praeses moet je goed overzicht kunnen bewaren en verbindend te werk gaan. Je bent een planner, denkt vooruit en controleert. Je bent goed in het motiveren van het bestuur en hebt oog voor het functioneren van het bestuur. Bij het voorzitten van vergaderingen ben je goed in het luisteren en samenvatten. Actief contact onderhouden met de bestuurders van de lidverenigingen is voornamelijk aan jou. Je hebt kennis van jouw lidverenigingen en weet wat er speelt. Wanneer je vragen krijgt over het Amsterdamse verenigingsleven, dan kan je helder en beknopt antwoord geven.


Gewenste eigenschappen

 • Leider
 • Communicatief sterk
 • Sociaal
 • Stressbestendig

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving

Als ab actis ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de administratie van de AKvV. Hieronder valt het onderhouden van de bestuursmail, het notuleren van ALV’s, overleggen en bestuursvergaderingen en het bijhouden van het archief en de bestuursagenda. Het is jouw verantwoordelijkheid om simpele vragen te beantwoorden en specifiekere zaken door te spelen naar de rest van je bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het versturen van convocaties (officiële aankondigingen) van alle activiteiten die de AKvV organiseert.

 

Functie-eisen

Als ab actis moet je affiniteit hebben met verslaggeving. Punctualiteit is hierbij een vereiste. Het is van belang dat je het overzicht bewaart over de bestuursmail. De andere bestuursleden zullen voor veel van hun input vanuit externe partijen afhankelijk zijn van jou. Daarom moet je de mail regelmatig lezen en relevante zaken doormailen naar het desbetreffende bestuurslid. Een goede kennis van de Nederlandse taal- en spellingsregels is belangrijk voor het versturen van convocaties en andere uitnodigingen.

 

Gewenste eigenschappen

 • Ordelijk
 • Secuur
 • Taalkundig

 

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving

Als quaestor ben je verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de AKvV. Dit doe je enerzijds door overzicht te houden over de kasstromen van de AKvV, een begroting en (halfjaarlijkse) realisatie op te stellen en anderzijds door het verkrijgen van de acquisitie. Het overzicht creëren en houden over de kasstromen is jouw verantwoordelijkheid. De financiën moet je verantwoorden tegenover de Kas Controle Commissie en de ALV. Het is aan jou als quaestor om partijen te benaderen voor acquisitie. De acquisitiemogelijkheden binnen de AKvV vertalen en presenteren aan partijen is de verantwoordelijkheid van de quaestor.

 

Functie-eisen

Het is van belang dat je secuur kunt werken om de financiële stand van de AKvV duidelijk te houden. Daarnaast moet je niet bang zijn om af en toe hard te zijn naar verenigingsbesturen of zelfs je eigen bestuursleden over facturen die voldaan moeten worden. Voor de acquisitie is het belangrijk dat je je verhaal duidelijk presenteert. Helderheid over de te bieden mogelijkheden en welke vergoeding je daarvoor wilt hebben is waar jij voor zorgt. Daarop aansluiteind is onderhandelen jouw affiniteit.

 

Gewenste eigenschappen

 • Zelfverzekerd
 • Ordelijk
 • Boekhoudkundige kennis, denk hierbij aan:
  • Het opstellen van begrotingen en realisaties
  • Declaraties verwerken
  • Facturen verwerken/opstellen

 

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving

Als vice-praeses ben je voornamelijk eindverantwoordelijk voor de lobby van de AKvV. Het is uiteindelijk jouw taak om het overzicht te bewaren en er op toe te zien dat bestuursleden niet langs elkaar gaan werken in contact met externen.

Het takenpakket van de vice-praeses is zeer veelzijdig. Daardoor is het ook een functie waarin je veel van jezelf kwijt kunt. De vice-praeses onderhoudt onder andere de externe contacten van de AKvV. Zo is de vice-praeses veel in contact met de onderwijsinstellingen en onderhoudt hij/zij het contact met PKvV’s in andere steden, al dan niet samen met de praeses. In praktijk zal je ook gesprekken met externen oppakken die niet direct betrekking hebben op een portefeuille van een ander bestuurslid. Bij deze gesprekken zal je vaak aanschuiven of moet je er in ieder geval voor zorgen dat je weet wat er uit de gesprekken gekomen is.

Naast bovenstaande ben je als vice-praeses verantwoordelijk voor het vervangen van de praeses bij het voorzitten van bestuursvergaderingen, ALV’s en anderszins, mocht deze om welke reden dan ook verhinderd zijn.

 

Functie-eisen

Weten wat er speelt is een vereiste van de vice-praeses. Actief actualiteiten in de gaten houden, contact met verschillende partijen onderhouden is iets wat jou bezig houdt. Snel in kunnen schatten met wie je te maken hebt is een kwaliteit die jij hebt als vice-praeses. Standpunten van externe partijen identificeren en deze helder overleggen met je bestuur en/of ALV is aan jou. Duidelijke onderbouwingen formuleren komt hierbij kijken.

 

Gewenste eigenschappen

 • Assertief
 • Welbespraakt
 • Sociaal
 • Ondernemend

 

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.

Functieomschrijving

Als assessor heb je, in vergelijke met de andere functies, een minder vaststaand takenpakket. Dit geeft je meer vrijheid om je functie naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan je als assessor bijvoorbeeld de portefeuilles oppakken aangaande promotiemateriaal, introductieweken van onderwijsinstellingen en open dagen. Welke portefeuilles de assessor draagt is afhankelijk van de onderlinge portefeuilleverdeling en van inhoudelijke kennis, contacten of affiniteit op andere gebieden dan hierboven genoemd. Een assessor assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.

 

Functie-eisen

Flexibiliteit is voor de assessor I van belang. Het is de taak van de assessor I om de andere bestuursleden te ondersteunen. Vanwege de vrijheid van de functie assessor I, is het van belang dat je duidelijk hebt voor jezelf waar je krachten liggen, zodat je weet welke portefeuilles je vanuit die krachten op je zou willen nemen.

Voor de open dagen, introductieweken en promotiemateriaal is het vooral van belang dat je op tijd begint en er dicht op zit. De onderhandelingen hierover nemen vaak veel tijd in beslag.

 

Gebruikelijke eigenschappen van een assessor

 • Flexibel
 • Sociaal
 • Zelfkennis

 

Lidmaatschap bij één van de aangesloten lidverenigingen is een vereiste om te solliciteren.