Foto rectores UvA, VU en HvA en praeses van de AKvV tekenen de gedragscode